Uitvaart regelen

Uitvaart regelen

Wanneer iemand thuis komt te overlijden, belt u eerst de huisarts. Deze komt om het overlijden officieel vast te stellen. Uw huisarts vult ook de overlijdenspapieren in. Heeft het overlijden in het ziekenhuis of een zorginstelling plaatsgevonden, dan zorgt het verplegend personeel dat er een arts wordt ingeschakeld.

Daarna mag u ons bellen op tel. 0523 745 635. Wij stellen u enkele vragen zodat we kunnen inschatten wat wij op dat moment voor u kunnen betekenen. Ook overleggen we met u wanneer we bij u mogen komen om de uitvaart door te spreken.

Wij kunnen ons goed voorstellen dat u eerst nog even alleen wilt zijn met de overledene of uw familie op de hoogte wilt brengen van het overlijden. Dat kan gerust, u hoeft u niet te haasten.

Er zijn veel keuzes te maken. Met onze kennis en ervaring helpen wij u om de juiste beslissingen te nemen op het juiste moment. Stap voor stap wordt er invulling en vorm gegeven aan het afscheid dat past bij de overledene.

Vrije keuze: uitvaartverzorger kiezen

U bent vrij om een uitvaartverzorger te kiezen. Dit kan geregeld worden bij leven, bijvoorbeeld in een voorgesprek met een van ons of in een wensenboekje. Een wensenboekje is een boekje met datum en handtekening waarin u zelf uw wensen vastlegt. Als u zelf een uitvaartverzorger kiest, dan wordt het verzekerde bedrag van uw uitvaartverzekering gewoon uitbetaald door de uitvaartverzekeraar. U bent niet verplicht de uitvaart door de verzekeraar te laten organiseren. Wij nemen namens u contact op met de verzekeringsmaatschappij.

Rouwdrukwerk

Wij verzorgen het rouwdrukwerk in eigen beheer. Dat betekent dat we flexibel zijn en het rouwdrukwerk kunnen vormgeven naar uw wensen. Wat past bij u? We bespreken graag de mogelijkheden op het gebied van rouwkaarten, liturgieën, dankbetuigingen, gedachteniskaartjes en bidprentjes. Heeft u andere ideeën? Dan bespreken wij dit samen met u.