Ter nagedachtenis aan Ina Mooij

Ina heeft bijna haar hele volwassen leven in een Toonkunst oratoriumkoor gezongen.

In het ziekenhuis heeft ze Annet verteld welke stukken zij wilde laten horen tijdens haar afscheid, wetend hoeveel de muziek kan doen en betekenen.

Deze Sopraan Aria komt uit het Deutches Requiem van Brahms. Het is een Requiem geschreven als troost voor de nabestaanden. Het is het eerste werk dat Ina met het Toonkunstkoor in Friesland heeft gezongen en ook het laatste wat zij 16 April met Toonkunst Almelo in de Grote Kerk Almelo heeft uitgevoerd.

Dit werk heeft zij zelf niet zelf  gezongen

Deze cantate heeft Ina met Toonkunst Almelo uitgevoerd. Ze noemde met nadruk die Zwölf Perlen…. Het zijn de edelstenen aan de poort van Jeruzalem uit het Bijbelboek Openbaringen.

Neil Diamond heeft muziek geschreven voor de film Jonothan Seagul . Jonathan is een zeemeeuw die anders is dan de anderen uit de groep die alleen maar denken aan eten en overleven. . Hij wil zijn vleugels uitslaan en de hoogte verkennen.  De groep verstoot hem. Dan leert hij steeds hoger en sneller te vliegen. Als hij sterft vliegt hij de hemel binnen waar hij zijn gelijken ontmoet. Hij leert dat het leren nooit ophoudt, dat er aan de hoogte geen limiet is en dat je steeds weer een nieuw leven krijgt om nog meer te leren en te ervaren.

Complete film;