Heeft u wel eens nagedacht over uw eigen uitvaart?

Nadenken over uw eigen uitvaart.

Bij de een is nadenken over de dood een snelle gedachte, terwijl de ander er langer bij stilstaat. Wat wilt u en wat verwacht u van uw nabestaanden?

“Het vastleggen van uw wensen voor uw eigen uitvaart noemen wij regelen bij leven”, vertelt Agnes. “Wij gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden en de kosten die hieraan gebonden zijn. Het is zelfs mogelijk om de informatie vast te leggen in een wensenboekje. Het wensenboekje hebben wij ontworpen om u te helpen bij het maken van keuzes.” Het gaat hier om grote keuzes, zoals cremeren of begraven, maar ook detailkeuzes komen aan de orde.

De beginvraag

“Wij vinden ‘begraven of cremeren?’ een beginvraag. Deze vraag is belangrijk om met uw partner of kinderen te bespreken”, zegt Martin. “Deze keuze is persoonlijk en de beweegredenen lopen uiteen. Mensen baseren hun keuzes bijvoorbeeld op basis van geloofsovertuiging, praktische redenen of gewoonweg het gevoel dat iemand bij cremeren of begraven heeft.” In een gesprek nemen Agnes en Martin samen met u het wensenboekje door. Martin: “We bespreken de mogelijkheden waar u niet dagelijks over nadenkt en leggen uit wat dit betekent voor u en uw naasten.”

Details bespreken

Bij detailvragen die behandelt worden in het wensenboekje kunt u denken aan uw muzieksmaak, uw kledingkeuze en het wel of niet dragen van sieraden. Daarnaast kunt u bepalen of u een fotopresentatie wilt en op welke locatie de herdenkingsdienst zal plaatsvinden. “Het wensenboekje is geen testament. Wat u opschrijft is niet juridisch vastgesteld en kan dus eenvoudig worden aangepast”, benoemt Agnes. “U kunt dit jaarlijks met ons bespreken, maar een wijziging kunt u ook zelf noteren. Bewaar de papieren en het wensenboekje bij elkaar, zodat u niks kwijtraakt.”

Uw wensen vastleggen geeft rust

Het regelen bij leven geeft rust. “Het geeft u rust, omdat u weet dat uw wensen zijn vastgelegd en worden nagevolgd. Uw uitvaart is daardoor persoonlijk”, vertelt Agnes. “Ook geeft het uw nabestaanden rust, omdat zij weten dat het een uitvaart wordt die bij u past. Zij worden niet belast met moeilijke keuzes. Wel is het mogelijk om bepaalde opties bewust open te laten, zodat uw naasten hun gevoel erin kunnen leggen. Dit helpt bij het nemen van afscheid”.

Wilt u uw wensen met Agnes en Martin bespreken? Voor het maken van een vrijblijvend kennismakingsgesprek mag u telefonisch contact met ons opnemen via 0523-745635.