Heeft u wel eens nagedacht over uw eigen uitvaart?

Nadenken over uw eigen uitvaart. Bij de een is nadenken over de dood een snelle gedachte, terwijl de ander er langer bij stilstaat. Wat wilt u en wat verwacht u van uw nabestaanden? “Het vastleggen van uw wensen voor uw eigen uitvaart noemen wij regelen bij leven”, vertelt Agnes. “Wij gaan graag met u in […]